zavřít

Sleduj Spadepoker.cz
i na sociálnych sítích!

spadepokertv spadepokertv
Přidejte se mezi
na SPADEPOKER PLAYERS
zavrieťimg

Slovník pokerových pojmů

Poker se spojuje s velkým množstvím pojmů, jejichž význam nemusí být pro začátečníky hned jasný. Na tomto místě najdete vysvětlení nejčastějších pokerových termínů, se kterými se můžete setkat.

A

A-Game – Předvádění nejlepší hry, jak s ohledem na svoje vlastní schopnosti (hrál jsem nejlépe jako umím – hrál jsem svou A-game), tak v obecném smyslu (nejlepší způsob, jakým se dá daná situace zahrát).

ABC Poker – jinými slovy učebnicový poker; používá se na označení hry hráče, který hraje přímočaře  a vyhýbá sa fantazii (dobrá ruka – raise, špatná ruka – fold).

Ace – Anglické pojmenování esa (nejvyšší a zároveň nejnižší karta v balíčku).

Ace-high – Kombinace, ve které není utvořený žádný pár ani žádná jiná lepší kombinace. Například ve hře máte na ruce AK a board je 986-2-3, vaše kombinace je AK986, máte tedy jen Ace-high.

Ace-to-five – V lowball pokerových variantách označuje tento pojem nejlepší možnou kombinaci (A2345); taky známé jako Wheel (kolečko).

Aces Full – využívá se na pojmenovaní full housu složeného z trojice es. Například „Aces full of queens“ označuje full house AAAQQ.

Action – pod pojmem akce najdeme v pokeru checkování, sázení, navyšování, či zahazování.

Active Player – Každý hráč, který sa nachází stále ve hře (nezahodil karty), je aktivní.

Add-on – Využívá se v re-buy turnajích, jde o dokoupení dodatečného stacku na konci re-buy fáze.

Aggresive – Styl hry typický častým sázením a navyšováním. Agresivní hráči jsou opakem pasivních a často namísto checkování a dorovnávání raději sázejí a navyšují sázky jiných hráčů.

Air – Označuje kombinaci s nulovou hodnotou; například když je vaše kombinace jen high karta.

Ajax – Slangový výraz pro pocket kombinaci AJ

Alabama Night Riders – na Slovensku používaní Tři králové nebo Ku-klux-klan (kombinácia KKK)

All-in – Situace ve které hráč vsadí všechny svoje žetony a hraje o všechno.

American Airlines – Slangové pojmenování pro pár es na ruce; taktéž známé jako rakety (AA)

Anna Kournikova – Slangové označení kombinace AK (Dobře vypadá, ale nic nevyhraje)

Ante – Povinná sázka, kterou musí před každou rukou zaplatit všichni hráči. Funguje na principu blindů, jen s tím rozdílem, že je mnohem menší a musí ji platit všichni.

Assault Rifle – Slangový výraz pro kombinaci AK47 (platí jen v Omaze).

B

Backdoor – Vytvoření jiné kombinace, než která se Vám z počátku rýsovala. Na flopu máte šanci na nějakou kombinaci a turn a river Vám ale přinesou úplně jinou kombinaci.

Backdoor flush – Společně s flopem máte tři karty v jedné barvě, potřebujete tedy aby turn a river přinesl Vaši barvu.

Backdoor straight - Spolu s flopem máte dohromady tři karty do postupky, potřebujete tedy aby turn a river přinesl dvě konkrétní karty do Vaší postupky.

Backer – Osoba, která není hráč, ale financuje hráče/více hráčů (odměnou mu je většinou podíl z případné výhry).

Bad Beat – Široký pojem, který označuje obzvlášť nepěknou prohru (například s hotovou kombinací po flopu proti runner-runner kombinaci).

Bad Beat Jackpot – Finanční prémie, která bývá vyplacená hráči (hráčům), který prohraje s prémiovou kombinací proti jiné prémiové kombinaci. Přesná definice toho, co spadá do tohto jackpotu, je určená kasínem, či hernou zvlášť. Většinou ale jde o prohru minimálně pokeru (čtvorice) proti jiné kombinaci. V případě, že tento jackpot padne, bývá jeho hodnota vyplacená hráči, který danou hru prohrál (cca 50%);  ten který vyhrál (cca 25%) a zbytek si rozdělí ostatní hráči u stolu.

Bankroll – Peněžní suma, kterou má hráč určenou na hraní pokeru.       

Bankroll Management – Soubor pravidel, kterými si hráč reguluje svůj bankroll. Většinou jde o vymezení výšky limitů, na kterých by se měl hráč s daným bankrollem pohybovat. 

Barrel – Označuje sázku konkrétního hráče,  používá se i ve tvaroch double-barrel (sázky na flopu a turnu) anebo triple-barrel (sázka na všech třech streetách).

Battle of the Blinds – Souboj blindů; když zahodí karty všichni hráči až po hráče na SB, ve hře teda zůstávají už jen hráči na malém a velkém blindu.

Behind – Může označovat pozici hráče, sedícího za někým; anebo výšku stacku, kterou má hráč aktuálně za čárou (vsadil 7$, behind má ješte 85$).

Bet – Sázka; vsazení žetonů do banku.

Bet in the Dark – Sázka na slepo; ohlášení sázky ještě než jsou vyložené karty, anebo dřív než se hráč podívá na vlastní karty.

Bet the Limit – Používá se ve hře s Limit formátem; vsazení maximální možné sumy.

Bet the Pot – Vsadit sázku ve stejné hodnotě jako je velikost potu.

Big Blind (BB) – Označení výšky minimální sázky, kterou musí všichni hráči, kteří se chcou dané hry zúčastnit, zaplatit. Taktéž označení pozice hráče sedícího dvě místa po směru hodinových ručiček za dealerem.

Big Slick – Slangový název pocket kombinace AK.

Blank – Označení společné karty, která pravděpodobně nikomu nepomohla vylepšit svou kombinaci (Například na boardu jsou vyložené dvě srdcové karty (AhKh) a dvě diamantové karty (9d7d), a na river přijde 3s).

Blind/y – Sázka, kterou musí vždy zaplatit dva hráči sedící po levici dealera, ješte před rozdáním karet.

Blind Steal – Open raise z pozdní pozice; většinou od hráče se slabou kombinací, jehož cílem je donutit hráče na blindech zahodit – ukradnout blindy.

Blocker – Pojem označující kartu, která je soupeřovým outem. Například na stole leží 568 a vy držíte A9. Postupku vám zkompletuje sedmička, máte teda čtyři outy. Soupeř ale drží na ruce 77, má teda dva blockery.

Blocking bet – Malý postflop bet od hráče mimo pozici. Sloužit má jako obrana před soupeřovým větším betem.

Bluff – Přesvědčení ostatních hráčů, že máte silnejší ruku, jako ve skutečnosti máte.

Bluff Catcher – Kombinace, která je slabá na vsazení pro value a můžeme s ní porazit jen bluff.

Bottom Pair – Trefený nejnižší pár na flopu (když držíte A5 a flop přijde 5JK).

Bring-in – Obdoba blindu; povinná sázka pred začátkem hry Seven Card Stud anebo Razz.

Broadway – Nejvyšší možná postupka (AKQJT); Broadway kartami označujeme každou jednu z těchto pěti karet.

Bubble – Fáza turnaje,  ve které se turnaj blíží do ITM. Bublinou označujeme jednu anebo víc eliminácí potřebných na to, aby byli všichni hráči v turnaji v penězích.

Bubble-boy – Označení hráče, který skončí v turnaji na posledním místě před vyplácenými příčkami.

Bullets – Další slangové označení dvou es na ruce.

Burn – Spálit kartu; před rozdáním flopu, turnu a riveru vždy dealer spálí jednu kartu.

Bust Out – Přijít o věechny žetony; vypadnout z turnaje.

Button – Dealer; označení nejlepší pozice na stole. Malé kolečko s označením BTN indikuje pozici hráče, který se postflop vyjadřuje jako poslední.

Buy-in – Minimální částka, která musí být zaplacená když se chce hráč zúčastnit hry. Turnaj s buy-inem 20€ znamená, že každý, kdo se chce daného turnaje zúčastnit, musí zaplatit právě 20€.

 

Registrace + Bonus

 

C

Call – dorovnání sázky jiného hráče.

Calling Station – pasivní hráč, který nenavyšuje, ale vždy jen dorovnává.

Cap – Určení maximálního množství navýšení, které můžou nastat v jednom sázkovém kole.

Cardroom – Místnost v kasínu, která je určená pro hraní pokeru.

Cash Out – Vyměnění žetonů za peníze, ukončení hry. Využívá se v cash game.

Catch Bluffing – Dorovnání nebo navýšení sázky hráče, který bluffuje.

Chat – Prostor v online hernách, ve kterém můžou hráči mezi sebou komunikovat.

Cheater – Hráč, který porušuje pravidla.

Check – Pasivní akce – zdržení se sázky; Označuje se poklepáním ruky po stole.

Check-back – Pokud poslední hráč po soupeřovém checku taktéž checkne.

Check-raise – Strategie, ve které hráč nejprve checkne a na soupeřův bet následně reaguje raisem.

Chip – Žeton; plastový nebo keramický kroužek používající se při hraní pokeru.

Clubs - Jedna ze čtyřech karetních barev, černé kříže.

Combo Draw – Kombinace více draws; situace když na flopu či turnu máte jak straight draw tak flush draw.

Community Cards – Karty vyložené na stůl znakem nahoru; ty, které jsou společné pro všechny hráče. Tohoto pojmu se využívá jen při Texas Hold´em a Omaze.

Complete Hand – Hotová 5-karetní kombinace; například flush, straight, či full house.

Connectors – Pocket kombinace dvou po sobě jdoucích karet (například 78 alebo JQ)

Continuation Bet – Zkráceně C-bet označuje sázku, kterou vykoná hráč, který raisoval v předcházejícím sázkovom kole. Najčasteji se používá při situaci, když hráč preflop otvírá a následně po flopu pokračuje sázkou.

Cowboys – Slangový výraz pro kombinaci pocket KK.

Crack – Porazit handu, většinou se používá při poražení es – cracknuté esa

Cut – Přeložit balíček karet těsně před rozdáním.

Cut Off – Označení pozice napravo od buttonu (skratka CO)

D

Dark bet – Ohlášení sázky  ještě před tím, než se hráč podívá na svoje karty, anebo  než vidí společné karty.

Darth Vader – Slangové označení kombinace 44 (Dark fours = Dark force).

Dead Card – Karta která už v dané partii nehraje.

Dead Man´s Hand – Ruka mrtvého muže označuje kombinaci A8. Pojmenovaní získala podle Divokého Billa Hickoka, který byl v roce 1876 zavražděný v Deadwoode během partičky pokeru. V osudovém momentě držel Bill právě A8, se kterým trefil dva páry.

Dead Money – Peníze, které jsou už v potu a o které se hraje daná partie.

Deal – Rozdání karet hráčem, nebo na stůl; označení záverečné dohody hráčů, kteří si přerozdělí finanční odměny jinak, než jak byly původně určené.

Deal Twice – Dohoda hráčů, o tom, že jim budou zbývající karty na board vyložené dvakrát. Například na flopu se dostanou dva hráči do all-inu a dohodnou se, že jim dealer rozdá turn a river dvakrát. Tím pádem je pot rozdělený na polovinu, a rozdělí se podle situace jaká nastane po vyložení obou boardů.

Dealer – osoba, která rozdává karty, sleduje hru a ohlašuje akci; označení pozice hráče sedícího na BTN.

Dealer´s Choice – Stále víc a víc využívaný formát hry, především na cash game. Označuje hru, při které hráč sedící na pozici dealera určí, jaká pokerová disciplína se bude v dané partii hrát.

Deck – Balíček s 52 hracími kartami.

Deuces – Označení páru dvojek.

Diamonds – Jedna ze čtyřech barev, červené káry.

Disconnect Protection – Nástroj online heren, který chrání hráče v případě, že ztratí internetové připojení během partie, ve které jsou aktivní.

Donk Bet – Postflop sázka od hráče, který je mimo pozici; většinou není velká.

Double Up – Situace, ve které se hráč dostane do all-inu, který se mu podaří vyhrát. Tím se mu podaří double-up a teda zdvojnásobit svůj stack.

Downswing – Série špatných výsledků vedoucích k velké ztrátě.

Doyle Brunson – Označení kombinace 10-2, se kterou legenda Doyle Brunson vyhrál světový šampionát dva roky po sobě.

Draw –Zatím neúplná kombinace; například 56 na flopu 47K – stále chybí jedna karta na zhotovení  kombinace.

Drawing Dead – Situace, ve které už nemůžete zvítězit i přes to, že stále ještě nejsou vyložené všechny společné karty.

Drop – Jiný název pro fold, pass.

E

Early Position – Brzká pozice, označovaná pojmem Under the Gun (UTG). Označení hráče/hráčů sedících nalevo od blindů;  hráči kteří se vyjadřují jako první, dříve než ostatní hráči.

Effective Stack – Pojem označující hodnotu chipů, o kterou se může hrát mezi hráči s rozdílnými stacky. Když proti sobě  hraje hráč se 100€ stackem a hráč se 40€ stackom, tak oba hráči můžou v dané hře vyhrát maximálně 40€ - 40€ je teda výška efektívního stacku.

End Bet – Závěrečný bet v daném sázkovém kole.

Entry Fee – Poplatek, který se povinně platí téměr v každém turnaji. Většinou jde o poplatek ve výšce cca 10% buy-inu, který si účtuje herna nebo kasíno jako nenávratnou platbu. Buy-iny do turnajů jsou většinou označované formátem 10$+1$, když právě ten jeden dolar označuje výšku fee.

Equity – Váš „oprávněný“ podíl z potu. Když je v potu 100€ a vy máte 60% šanci na výhru, vaše equity má hodnotu 60€. Equity dává hráčům představu, kolik v dané situaci získávají v dlohodobém horizontu.

F

Facecard – Karta s „tváří“ – King, Queen nebo Jack

Family pot – Situace, ve které téměř všichni hráči zapojili do hry.

Fifth street – Jiné pojmenování riveru, poslední karty na boardu, po jejíž vyložení následuje poslední sázkové kolo.

Fish – Označení slabého hráče, který prohrává peníze.

Fishhooks – Slangové označení kombinace JJ.

Five-card Draw – Pokerová disciplína, ve které je každému hráči rozdaných 5 karet. Následně po sázkovém kole, může každý z hráčů vyměnit libovolný počet svých karet za nové karty.

Fixed Limit – Varianta pokeru, ve ktoré jsou předurčené výšky sázek před každým sázkovým kolem.

Flat-Call – Dorovnání sázky namísto očekávaného navýšení.

Float – Dorovnaní soupeřového post-flop betu se slabou kombinací, s plánem vybluffovat soupeře na pozdější streetě.

Floorman – Zaměstnanec kasína, herny, či klubu, který má za úlohu sledovat průběh turnaje a rozhodovat v případě nouze.

Flop – První tři společné karty, které jsou po uzavření prvního sázkového kola najednou vyložené na stůl.

Flop a Set – Trefit třetí kartu stejné hodnoty na flopu, když na ruce držíte pocket pár.

Flush – Pět karet ve stejné barvě.

Flush Draw – Situace, když má hráč 4 karty stejné barvy, chybí mu tedy poslední na dokončení barvy.

Fold – Zahození svých karet, vzdání se nároku na pot v dané hře.

Fold Equity – Pojem označující pravděpodobnost toho, že soupeř na bet, či raise zahodí své karty. Pokud hrajeme proti pasivnímu hráči, který často jen dorovnává a na sázky zahazuje, hovoříme, že máme proti němu vysokou fold equity.

Four of a Kind – Čtyři karty stejné hodnoty, označované jako quads nebo poker.

Fourth Street – Čtvrtá společná karta (turn); třetí sázkové kolo.

Freeroll – Šance vyhrát něčo bez riskování; turnaj o reálné peníze, kterého se můžete zůčastnit zadarmo.

Freezout – Formát turnaje, ve kterém má každý hráč jen jednu šanci; po vypadnutí se ho už nemůžete znovu zůčastnit.

Full House – Tři karty stejné hodnoty spolu s jinými dvoumi kartami stejné hodnoty; kombinace sestávající z trojice a páru (například AAA99).

G

Gambler – Hráč riskující peníze v nevýhodných spotech; hráč, který neumí přestat hrát i přes to, že dlouhodobě prohrává.

Get Full Value – Betovat, raisovat, či re-raisovat se záměrem získat co najvyší možnou value z dané hry; předpokladem je to, že držíte víťěznou ruku.

Go All-in – Vsadit všechny svoje žetony do hry.

Grinder – Hráč dlouhodobě hrajíci jedn formát alebo limit.

Grinding – Dlouhodobé hraní stylem, který minimalizuje ztráty.

Guarantee – Garance označuje hodnotu prizepoolu turnaje, který bude mezi hráče rozdělený bez ohledu na účast. Když má 100€ turnaj garanci 10 000€, očakává se s účast 100 hráčů. Když však do turnaje naskočí jen 50 hráčů, garantovaný prizepool bude taktéž vyplacený, kasíno v tomto případě doplatí ze svých zdrojů chybějící část (overlay).

Gut Shot – Straight draw, ve které chybí jedna konkrétní karta (4578 – potřebná je šestka).

H

Hand-for-hand – Fáze turnaje, která se hraje na více stolech a je těsně před ITM. Když nastane přímá bublina a už jen chybí vyřadit jednoho hráče,  tak nastává hand-for-hand fáze. Po její dobu se na všech stolech odehraje stejný počet her, a to tak, že před rozdáním hry se počká než je aktuální hra dohrána na všech stolech. Hand-for-hand fáze končí vyřazením hráče na bublině.

Heads Up – Situace, když proti sobě hrají jen dva hráči.

Hearts – Jedna ze čtyř karetních barev, červené srdce.

Hero Call – Dorovnaní sázky s relativně slabou kombinací, z důvodu očekávaní, že soupeř bluffuje.

High Roller – Označení hráče hrajícího na nejvyšších limitech; označení turnajů s extrémně vysokým buy-inem.

High-Low – Specifický druh varianty pokeru, ve které se pot dělí na dvě polovinu přičemž jednu vyhraje hráč s nejsilnejší kombinací,  a druhou hráč s nejnižší kombinací.

Hijack – Označení pozice dvě místa nalevo od buttonu. (zkratka HJ).

Hockey Sticks – Hokejky, slangové pojmenování pro pár sedmiček.

Hold´em – Texas Hold´em; nejrozšířenější pokerová disciplína, ve které všichni hráči dostanou do hry 2 vlastní karty a 5 společných.

Hole Cards – Karty, které jsou rozdané každému hráči zvlášť; Jen on je může vidět.

House – Pojmenování kasína, klubu nebo herny, která pořádá pokerovou partii.

House rules – Soubor pravidel specifický pro každou hernu, klub nebo kasíno.

I

Image - Způsob, jakým se jevíte ostatním hráčům; za jakého hráče Vás pokládají.

Implied Odds – Budoucí sázky soupeřů v dalším průběhu hry, se kterými předpokládáme.

Improve – Vylepšit svoji ruku (například trefit druhý pár či zhotovit draw ).

Inside Straight – Jiný název pro gut shot; straight draw ve které chybí jedna konkrétní karta uprostřed (4578 – potřebná je šestka).

J

Jack – Pojmenování karty s písmenem J.

Jackpot – Finanční nebo nefinanční odměna, kterou je odměněný hráč po splnění dopředu stanovené podmínky. Hodně kasín vyplácí jackpoty hráčům po zhotovení prémiových kombinací, jako Royal Flush, nebo 4-of-a-kind.

Jackson Five- Slangový výraz pro kombinaci J5.

John Juanda – Slangový výraz pro kombinaci JJ, pojmenovaný podle pokerového profesionála.

Junk – Odpad, zlé karty.

K

Key Hand – Klíčovou rukou označujeme nejdůležitější hru turnaje, která zvrátila průběh, ať už k lepšímu nebo k horšímu.

Kicker – Nejvyšší nepárová karta v kombinaci. V případě shodnosti síly kombinace rozhoduje o vítězi kicker (například na boardu A28JQ vyhrává hráč s AK proti hráčovi s A9 – oba mají sice pár es, ale první hráč má vyšší kicker).

Knock – Poklepání rukou po stole symbolizující check.

L

Ladies – Označení páru QQ.

Last Longer – Sázka dvou anebo více hráčů o to, kdo z nich vydrží v turnaji co nejdéle. Většinou každý z účastníků sázky vloží stejnou částku a hráč, který to dotáhne v turnaji nejdále, vyhrává celý bank.

Late Position – Pozice na stole, když se hráč vyjadřuje jako poslední, nebo mezi posledními; jde o výhodnou pozici, protože se dokážeme přizpůsobit průběhu hry.

Lead – První sázka do potu.

Limit Poker – Druh pokeru, ve kterém jsou stanovené minimální a maximální výšky sázek a taktéž maximální počet navýšení.

Limp – Zůčastnění se hry pouze dorovnáním namísto navýšení.

Limper – Hráč, který dorovnal sázku; před flopem každý, kdo dorovná blind.

Loose – Herní styl charakterizovaný hraním velkého počtu ruk.

Loose-aggressive – Herní styl, ve kterém hráč hraje hodně kombinací a hraje je agresivně (betuje a raisuje namísto checkovaní a callování).

Loose-passive – Herní styl, ve kterém hráč hraje hodně kombinací, které ale hraje pasivně (checkuje a  calluje namíesto betovaní a raisovaní).

Lowball – Druh pokeru, v kterém vyhrává pot nejnižší kombinace.

Registrace + Bonus

 

M

Main Pot – Hlavní bank, pokud je jeden z hráčů již all-in, ostatní sázky směřují do side potu.

Maverick – Slangové pojmenování kombinace JQ.

Middle Pair – Situace, když hráč trefí na flopu střední pár (flop je A95 a hráč drží 98).

Middle Position – Pozice mezi přední a pozdní, v 6-maxu je to jedno místo, ve full-ringu jsou to 2-3 místa, označované zkratkou MP.

Misdeal – Chyba rozdávajícího, jehož následkem musí být opětovné zamíchání a rozdání (například nerozdání jednomu hráči nebo rozdání tří karet místo dvou).

Mississippi – Situace, když hráč na BTN vsadí naslepo před rozdáním karet dvojnásobek blindu, a následně ve hře začíná jako první hráč na SB.

Monster – Označení extrémně silné kombinace.

Muck – Situace, kdy hráč v showdownu ví, že prohrál, tak karty radši zahodí než aby je ukázal.

N

Nit – Opatrný hráč, který často zahazuje a hraje jen prémiové kombinace.

NL5/10/20 – Tato zkratka označuje typ a limit pokerové hry; využívá se především v online pokeru. NL označuje, že jde o no limit variantu, číslo za tím označuje stonásobek big blindu (NL10 znamená, že jde o limit 0,05$/0,10$).

No Limit – Varianta ve které můžou hráči vsadit jakoukoliv částku (v rozmezí od 1bb do maxima, kterým je all-in).

Nut Flush – Nejvyšší možná barva.

Nut Flush Draw – Situace když Vám do nejlepší barvy chybí jedna karta.

Nuts – Najlepší možná kombinace, která v dané situaci nemůže být ničím poražená.

O

Odds – Pravděpodobnost vytvoření kombinace; procentuální šance na výhru.

Offsuit – Karty na ruce, které jsou rozdílných barev.

Omaha – Pokerová varianta, která se od Texas Hold´emu liší tím, že každému hráči jsou rozdané 4 karty a v showdownu musí hráč vždy použít přesně 2 z nich (pokud jsou na stole 4 karty v jedné barvě, tak musíte mít na ruce 2 karty v též barvě aby jste mohli sestavit flush).

OOP – Out of position; hraní mimo pozici.

Open – První sázka v daném sázkovém kole.

Open-Ended Straight Draw – Straight draw, ve které chybí do postupky poslední nebo první karta (například 6789 – chybí 5 nebo 10).

Outs – Počet karet, které vylepší naši ruku a vytvoří z ní vítěznou ruku (pokud například na flopu máme flush draw, chybí nám tedy jedna karta do barvy, potřebujeme aby přišla jedna z devíti zbylých karet v dané barvě – máme 9 outů).

Overbet – Sázka, jejíž hodnota je větší než hodnota aktuálního potu.

Overlay – Situace, když se turnaje s určitou garancí zúčastní méně hráčů než byl potřebný počet na vybrání garance. Chybějící peníze, které do garance doplatí klub či kasíno se nazývají overlay.

Overpair – Situace, ve které drží hráč větší pár než jsou karty na stole (například na flopu 249 drží hráč QQ).

P

Pair – Dvě karty stejné hodnoty.

Pass – Jiné označení foldu; zahození karet.

Passive – Herní styl charakteristický častým checkovaním a dorovnávaním, a to i v situaciích, když by bylo výhodnejší vsázet, či navyšovat.

Payjump – Rozdíl mezi aktuální a následující odměnou ve výplatní struktůře.

Pineapple Hold´em – Varianta ve které dostane každý hráč 3 karty a po skončení druhého sázecího kola (na flopu) jednu z nich zahazuje.

Play the Board – Situace, když jsou karty na boardu lepší jako Vaše, a na zhotovení kombinace nemůžete použít ani jednu z Vašich karet (například držíte 88 a na boardu je KKJJA – vaše kombinace jsou dva páry KK a JJ s esem jako kickerem).

Pocker Cards – Jiné pojmenování pro hole cards – vlastní karty každého hráče.

Pocket Rockets – Slangové pojmenování pro esa na ruce.

Poker Face – Vážná tvář, která nedává najevo emoce a tají sílu svojí ruky.

Polarized – Pojem označující vyrovnanou range, která zahrnuje nejen silné ruky ale i ty slabé, se kterými hraje hráč stejně jako s těmi silnými.

Position – Místo, na kterém sedí hráč, určuje se v závislosti na vzdálenosti od dealera.

Pot – Celková hodnota žetonů, popřípadě peněz, které se právě nachází ve hře.

Pot Bet – Sázka, jejíž velikost je rovna hodnotě aktuálního potu.

Pot Control – Snaha o udržení potu ve velikosti jakou chceme – se silnou rukou sázíme co najvíc, se slabou se pokusíme checknout, popřípadě vsadit malý bet.

Pot Odds – Závislost hodnoty sázky, kterou musíte doplatit ,vzhledem k velikosti potu (pokud čelíte sázce 10$ a v potu je právě 50$, máte pot odds 5:1 – pokud je vaše šance na zhotovení nejlepší ruky alespoň 1:6, tak by jste měli  dorovnat).

Pot-limit – Varianta, ve které je dopředu určená maximální sázka, která je vždy rovna velikosti potu ; žádná sázka nemůže překročit velikost potu. 

Preflop – Fáze pokerové partie, která se odehrává před vyložením společných karet (flopu) na stůl.

Prizepool – Hodnota finančních odměn, které jsou v turnaji vyplácené hráčům.

Premium Hands – Nejlepší karty, které vám můžou přijít (AA, KK, AK, QQ, JJ)

Q

Quads – Čtveřice, poker, čtyři karty stejné hodnoty.

Queen – Označení karty s hodnotou Q – dáma.

R

Rail – Bariéra oddělující pokerový stůl od veřejnosti; označení skupiny fanoušků, kteří povzbuzují konkrétního hráče.

Rainbow – Pojem označující flop, na kterém jsou všechny tři karty odlišných barev a to znamená, že v dané hře nemůže nikdo na turnu zhotovit flush.

Raise – Navýšení poslední sázky soupeře.

Rake – Poplatek, který si určuje herna, či kasíno; odebírá se z potů na cash game podle předem určených pravidel.

Range – Rozsah karet, které daný hráč hraje, nebo může hrát. Podle akce na jednotlivých streets postupně odhadujeme s jakými kartami může hráč takto hrát a tímto způsobem odhadujeme jeho range.

Razz – Varianta Seven Card Studu, ve které nejnižší 5-karetní kombinace vyhrává pot.

Re-buy – Dokoupení žetonů, které je k dispozici v re-buy turnajích. Po prohratí všech žetonů nevypadávate z turnaje, ale můžete si zakoupit další žetony.

Re-raise – Znovunavýšení, označované preflop jako 3-bet.

Reading – Analyzovaní soupeřů dle jejich stylu hraní, výše sázek a různých tells.

Ring Game – Živá hra, která není turnajem (cash game).

River – Poslední, páta karta vyložená na stůl.

ROI – Zkratka pro „return on investment“ označuje poměr zaplacených buy-inů k výhrám. Jinak řečeno jde o procentuální podíl zisku a nákladů (zahrajeme si 100€ turnaj a vyhrajeme v něm 250€ - čistý zisk (150€) vydělíme náklady (100€) a výsledkem (1,5) vynásobíme x100 – dostávame ROI v hodnotě 150%).

Round of Betting – Sázkové kolo, během kterého se každý hráč musí vyjádřit a provést akci. Partie v Texas Hold´emu a Omaze zahrnuje čtyři sázkové kola.

Rounders – Populární film o pokeru, v hlavní roli s Mattem Damonem a Edem Nortonem.

Royal Flush – Nejvyšší možná kombinace dosahnutelná v pokeru. Jde o čistou postupku TJQKA v jedné barvě.

Runner-runner – Označení kombinace, která může být zhotovená jen když na turn a river přijdou dvě konkrétní karty.

Registrace + Bonus

 

S

Satellite – Turnaj ve kterém namísto finančních odměn získavá vítěz/vítězové ticket do dalšího, většího turnaje. Jde o populární formu kvalifikace do velkých a drahých eventů.

Scare Card – Označuje společnou kartu, která dokončuje nějaké draw. Když flop přinese dvě karty stejné barvy a turn přinese třetí, hovoříme o scare kartě.

Second Barrel – Další bet na turnu, po tom, co jsme c-betovali na flopu.

Second Nuts – Druhá nejlepší možná kombinace.

Semi-Bluff –  Bet nebo raise s aktuálně nezhotovenou handou, která má ale potenciál na vylepšení v dalším průběhu hry. Pokud se nevylepší, stále můžeme další sázkou bluffovat a hru vyhrát tímto způsobem.

Session – Doba během které probíhá pokerová hra.

Set – Zhotovení trojice na flopu, když držíme v ruce pocket pair.

Seven-card Stud – Známá pokerová varianta, ve které sa nehraje se společnými kartami. Namísto toho každý z hráčů dostane vlastní karty, tři zakryté a čtyři odkryté. Cílem je sestavit z nich co nejlepší pětikaretní kombinaci.

Shark – Kvalitní, dobrý hráč – opak ryby (fish).

Shootout – Formát MTT turnaje, ve kterém se hraje na každém stole, až dokud nezůstane jen jeden hráč. Vítězové ze všech stolů jsou následně usazeni k dalším stolům a hra pokračuje stejným způsobem, až dokud nezůstane finálový stůl a jeho vítěz (Například turnaje v 6-maxe sa zúčastní 216 hráčů na 36 stolech. Na každém stole zůstane nejlepší hráč a těchto 36 hráčů zasedne k 6 stolům. Následně zůstane posledních 6 hráčů, kteří budou hrát finálový stůl).

Short Stack – Označení hráče, který disponuje s málo žetony – s malým stackem.

Short-Handed – Stav, když u stolu hraje meně hráčů než je obvyklé (pokud je v klasickém turnaji u stolu 5 či méně hráčů).

Showdown – Po uzavření všech sázek v dané partii nastává showdown – odhalení karet, porovnání kombinací a určení vítěze potu.

Shuffle – Akt míchání karet před každou partií; trik s pokerovými žetony.

Side Pot – Pokud je jeden nebo víc hráčů v all-inu a v partii se stále nacházejí další aktívní hráči, tak jejich sázky jsou vkládané mimo hlavní pot a vytváří se tzv. boční – side pot. Pokud je hráč v all-inu 100€, a další tři hráči vsadí 500€, z každé sázky se vezme po 100€, o které hraje i hráč v all-inu. Zbylých 1.200€ tvoří side pot.

Sit and Go – Formát pokerového turnaje, který nemá přesně určený čas začátku, ale odstartuje, až když se do něj přihlásí předem stanovený počet účastníků.

Sitting Out – Nezúčastnění se hry, opuštění stolu. Takovému hráči jsou normálně odebrané blindy, či ante a také rozdané karty, které jsou ale automaticky zahozené.

Slow Play – Strategie hraní silné ruky pomalým, pasívním způsobem – záměrem je nevyhnat soupeře ze hry a dostat od nich co nejvíc žetonů do banku.

Slow Roll – Zákeřný tah, který je maximálně proti pokerové etiketě. Jde o situaci, když se nacházíte v showdownu a víte, že máte výherní ruku, ale záměrně ji otočíte pomalu, čím dáte soupeřům naději, že jsou lepší.

Small Blind (SB) – Povinná sázka hráče sedícího mezi BTN a BB; hodnota této sázky je polovina velkého blindu.

Snapcall – Instacall; okamžité dorovnání.

Snapfold – Instafold; okamžité zahození.

Snowmen – Sněhuláci jsou slangovým názvem pro pár 88.

Spades - Jedna ze čtyřech barev, černé píky, listy.

Split Pot – Situace, když mají dva nebo vícero hráčů v showdownu stejnou kombinaci a bank se tedy mezi ně dělí rovným dílem.

Squeeze – Silný move, označující preflop raise , po tom co byl před Vámi jeden raise a poté jeden či více callů (příklad – hráč na MP otevírá na 6€, za ním následují dva cally a následujúcí hráč re-raisuje na 30€. Všichni zahodí – a squeeze byl úspěšný).

Stack – Hodnota všech chipů, které má daný hráč před sebou.

Steal – Jde o raise s cílem vyhnat všechny ostatní hráče ze hry. Vetšinou steal predovádějí hráči na pozdních pozicích, jelikož předpokládají, že hráči na blindech nemají dobré karty a často zahodí.

Straight – Postupka; pět po sobě jdoucích karet.

Straight Flush – Druhá nejsilnější kombinace v pokeru – jde o pět po sobě jdoucích karet ve stejné barvě.

Straddle - Situace, když hráč na UTG vsadí naslepo před rozdáním karet dvojnásobek blindu, následně ve hře začíná jako první hráč UTG+1, a když se chce hry zúčastnit, musí dorovnat minimálně straddle, teda dva blindy. V připadě, že nikdo nenavýší a všechni jen dorovnají , tak se hráč na straddle vyjadřuje jako poslední.

Strip Poker – Pokerová hra, která je založená na odevzdávaní oblečení. Většinou jde o partičku 5 Card Draw pokeru, ve kterém každý, kdo prohraje, musí odevzdat kus oblečení.

Suck Out – Slangové označení kruté prohry; jde o případy, když jsme favoritem na výhru a nakonec  vyhraje outsider (typický příklad je preflop all-in KK vs AA, a na board přijde K).

Suit – Barva, znak karty – Clubs, Diamonds, Hearts a Spades

Suited  Connectors – Startovní kombinace sestávající z dvou po sobě jdoucích karet, které jsou navíc i ve stejné barvě (například JsTs alebo 6d7d).

T

Table – Stůl; povrch na kterém se hraje poker.

Tell – Akce, která nám dává informaci, jaké karty někteří z hráčů mohou držet. Pokerové tells můžou byť například tělesné (časté mrkání, třes rukou při bluffování), slovní (úplné ticho při bluffu) nebo herní (hráč check-raisuje jen s monster handou).

Texas Hold´em – V současnosti nejpopulárnější pokerová varianta.

Three of a Kind – Trojice; tři karty stejné hodnoty.

Three-Bet – Označovaný jako 3-bet; jde o re-raise před flopem.

Tight – Herní styl charakteristický hraním malého počtu kombinací, především jen těch nejsilnějších.

Tight-Aggressive - Herní styl charakteristický hraním malého počtu kombinací a jejich zahrání agresívní variantou (betuje a raisuje namísto checkování a callování).

Tight-Passive - Herní styl, ve kterém hráč hraje málo kombinací, které hraje pasivně (checkuje a calluje namísto betovaní a raisování).

Tilt – Označení chování hráče, který nehraje optimálně vlivem emocí; nejčastější je tilt z důvodu bad beatu nebo sérií proher, častý je i tilt z neustálého vyhrávání, kdy si hráč myslí, že ho nemůže nikdo a nic porazit.

Time – Během živých turnajů mají všichni hráči možnost přivolat na své soupeře time. Pokud hráč přemýšlí příliž dlouho a je na něj zavolaný  time, ke stolu přijde přivolaný floorman, který hráči odpočítá poslední minutu na rozmyšlenou. Pokud se hráč během této minuty nerozhodne, je jeho ruka automaticky považovaná za fold.

Top Pair – Trefený najvyšší pár na flopu (flop je AJ5 a držíte AK).

Tournament – Pokerová soutěž, do které musí každý z hráčů zaplatit vstupné (buy-in) a suma těchto vstupných (prizepool) je následně vyplacený nejlepším hráčům (většinou 10%-15% nejlepším z pole).

Tournament Fee – Poplatek do turnaje, většinou 10% z buy-inu, které si nechává pořádající herna či kasíno na pokrytí nákladů spojených s turnajem.

Trips – Trojice, na rozdíl od setu jde ale o trojici, z které dvě karty jsou vyložené na stole a třetí se nachází na ruce hráče.

Turn – Čtvrtá karta, která je vyložená na stůl.

U

Under the Gun – Zkráceně UTG; označení brzké pozice na stole; označení hráče, který se jako první vyjadřuje v dané partii.

Underraise – Navýšení sázky o nedostatečnou sumu; je povolené jen pokud je hráč all-in (první hráč otevírá na 100, druhý raisuje na 500 a třetí posílá all-in 615 – pokud by to nebyl jeho all-in nemohl by vsadit takovou sázku, ale musel by navýšit minimálně o rozdílový raise a podle některých pravidel dokonce o dvojnásobek).

Up-Cards – Karty, které jsou rozdávané znakem nahoru (board).

V

Value Bet – Sázka, kterou hráč vsází, aby donutil soupeře ke callu. Hráč má v této situaci dobrou kombinaci a chce soupeřovo dorovnání, jelikož ví, že bude dlouhodobě lepší.

Variancia – Výkyvy v bankrollu, neudává jak dobře hrajete, ale jaké swingy zažíváte.

VPIP – Voluntarily put money in the pot – Ukazovatel, který udává statistiku množství ruk, se kterými se hráč zapojí do hry.

W

Walk – Situace, kdy všichni hráči preflop zahodí a hráč na BB tak vyhraje bez boje.

Wayne Gretzky – Slangový výraz pro pár 99 (podle čísla na drese legendárního hokejistu).

Weak – Pojmenovaní slabé ruky; slabého hráče, který často zahazuje karty.

Wet Board – Společné karty, které jsou navzájem propojené a obsahují víc draws (například 5h6s7h).

Wheel – Kolečko; nejlepší low kombinace v lowball variantách (A2345).

Winning Streak – Série výher následujících po sobě.

WPT – Zkratka prestížní World Poker Tour; série turnajů, která se během roku uskutečňuje na mnoha místech po celém světě.

WSOP – Zkratka World Series of Poker; oficiální mistrovství světa v pokeru, série přibližně 80 turnajů, které se každoročně uskutočňují v Las Vegas. Vítězové každého turnaje obdrží kromě finanční odměny i prestížní zlaté náramky.

Také doporučujeme

LIVESTREAM: Dutch Classics... 30.01.2023 | Martin Stylko
Negreanu na HendonMobu... 28.01.2023 | Martin Stylko
X

Přidejte se mezi na SPADEPOKER PLAYERS

Přidejte se mezi naše SPADEPOKER PLAYERS, nechte nám na vás kontakt a my vás budeme informovat o skvělých nabídkách na live eventy!

Více
info